Bilgisayar Ağları-1 ve Algoritma-2 Dersleri Hakk.

22 Haz

  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

ALGORİTMA 2


 Ödev-1

Ödev-1 Cevaplar

Çalışma Soruları

Ödev-2

Ödev-2 Cevap

Çalışma Soruları-2

Ödev-3

Ödev-3 Cevap

Uygulama Cevap

Vize Cevap

ÇalışmaSoruları-3

"Algoritma 2 final sınavına işlenen tüm konular dahildir."

Vize Sonuçları - A

Vize Sonuçları - B

Final Cevaplar

  1. Algoritmalar ve Programlama II dersi Uygulama Sınavı her iki grup için de 27 Temmuz Perşembe Saat:12:00'da Lab105 ve Lab 108'de yazılı olarak yapılacaktır.
  2. Her grubun kendi ders saatlerinin takibinde ek ders yapılacaktır.
  3. Her öğrencinin kendi grubunda Algoritma II dersine girmesi rica olunur. Zira, perşembe günkü aşırı kalabalıkta dersi takip edebilmeniz mümkün olamamaktadır.
 

 

 

BİLGİSYAR AĞLARI-1

Bilgisayar Ağları

Notlar

Vize Sınav Sonuçları

IP Adresleme Notlar-1

IP Adresleme Notlar-2

Sınav Sonuçları